Viden om THC


På denne hjemmeside kan du danne dig et overblik over, hvad THC er for en størrelse og få styr på begreber som thc olie, cannabinoider, det endocannabinoide system og medicinsk cannabis.

Du vil på de kommende sider få indblik i, hvad cannabis egentlig er og de mange måder, det bliver brugt på, herunder forskellen på anvendelse af cannabis som rekreativt middel/euforiserende stof (hvad er det og hvordan bruger folk det, du får en kort introduktion til og forklaring af diverse slang-udtryk og de mange forskellige måder at indtage stoffet på) og cannabis til medicinsk brug – såsom cbd olie og thc olie – mod alskens smerter, lidelser og sygdomme. Under punktet THC som medicin finder du desuden en liste med blot nogle af de sygdomme, som thc kan behandle eller lindre.
Da cannabis har bredspektret effekt, og forskningen i medicinsk cannabis stadig er på et tidligt stadie (især i Danmark), er det en ufuldendt liste. Hampens historie er dog meget lang, da det er en plante, der har eksisteret længere, end man har benyttet den, men en smule af dens historie i menneskelig kontekst er her fortalt. Mennesket har brugt cannabis som medicin og rusmiddel i flere hundrede år og med denne hjemmeside søger vi at forklare nogle af de muligheder stoffet THC fra den grønne plante kan give.

 

THC som rusmiddel – er det på vej ud?

Næppe! THC er stadig et yndet rusmiddel, men både thc-olie og cbd-olie bliver mere og mere udbredt både som alternativ og receptpligtig medicin. Det er måske de færreste, der ved det, men der findes i dag medicinske præparater med marihuana, som man kan få helt lovligt selvom det indeholder thc, men der er forskellige problematikker ved denne slags medicinsk cannabis (læs mere under afsnittet ”THC som medicin”).

Generelt er THC den gamle dreng i klassen, når man taler cannabis, da dette var det første stof, der blev isoleret og opdaget i Israel, hvor man har forsket meget i brugen af cannabis – og især THC til medicinsk brug, men der findes også et væld af andre cannabinoider i hamp, som virker på en anden måde end Thc-cannabinoider (læs mere om dette i afsnittet om det endocannabinoide-system på siden Cannabis & Cancer).

De fleste mennesker vil nok stadig hurtigt tænke på store joints og tung røg, når de hører ordet thc, men Tetrahydrocannabinol (THC) fås altså i dag i mange former, bl.a. som olie og kapsler – til medicinsk brug anbefales det ikke at ryge planten, da røg ikke er sundt i nogen former.
Cannabidiol (CBD) kategoriseres ofte som det næstvigtigste stof i cannabis efter thc og det fås ligeledes i flere former, og selvom der er et naturligt fremkommende indhold af cbd i marihuana, er det ikke mange, der ryger det for denne bestanddel; man bliver nemlig ikke høj af cbd. I stedet er cbd et ord mange forbinder med medicinsk cannabis, og brugen af cbd som behandling og lindring af diverse smerter og sygdomme er også voksende. Dette kan du læse lidt mere om på de følgende sider, hvor vi kommer ind på forskning i cannabis til medicinsk brug, samt de undersøgelser der understøtter argumentet for at bruge cannabis som alternativ behandling.

Nedenfor kigger vi lidt på lovgivningen på området, og hvordan det kan være at man kan købe medicinsk-cannabis indeholdende thc på apoteket, selvom thc er ulovligt i Danmark. Dette kan man læse mere om både i afsnittet om lovlighed nedenfor og under THC som medicin, da disse to områder berører og påvirker hinanden.

THC – er det lovligt?

Nej, stoffet THC er ikke lovligt i Danmark – og så alligevel, da det kan fås lovligt på recept. I mange stater i USA og andre steder i verden er naturlig cannabis med thc lovligt som medicinsk marihuana, men i Danmark er vi endnu ikke så langt fremme og medicinalindustrien gør hvad de kan for at styre markedet. Et fåtal af patienter i Danmark får nu udskrevet medicinsk cannabis på recept, som regel i form af olie, spray (til munden) eller kapsler. Det er som hovedregel kræftpatienter – enten i kemobehandling eller terminale (døende) – og folk med sclerose eller kroniske smerter, der kan opnå den receptpligtige cannabis, men først når al anden medicin er prøvet og har fejlet.

Det er ikke mange mærker og producenter, Sundhedsstyrelsen indtil videre har godkendt i Danmark, men disse kan nævnes: Cannabidiol, Sativex, Nabilone Marinol og Dronabinol.

Desværre er mange af de godkendte præparater kunstigt fremstillede i laboratorier (argumentet for dette er muligvis, at det giver større kontrol over indholdsstoffer og niveauer) og medicinsk marijuana på recept er dyrt i forhold til andre smertepræparater, men der er alligevel mange grunde til at foretrække denne mere naturlige form for medicin. PÅ grund af prisen og den svære tilgængelighed ser rigtig mange mennesker sig dog stadig nødsaget til at selvmedicinere med det ulovlige stof thc og det lidt mere tilforladelige (ikke helt så kontroversielle) cbd, som først i nyere tid er blevet mere udbredt i Danmark.

 

Dansk lovgivning – hvad siger færdselsloven om THC?


Over 2000 bilister mistede deres kørekort i Danmark i 2013, fordi der blev fundet spor af THC i deres blod til trods for at forskning peger på, at de hverken er til fare for sig selv eller andre i trafikken.

En dansk kvinde, ved navn Inger Marie Bernhoft, som er seniorforsker i en afdeling under DTU, der beskæftiger sig med transport, har været involveret i en omfattende international undersøgelse af, om folk der er påvirkede af hash rent faktisk udgør en risiko for dem selv eller andre mennesker i trafikken eller ej. Hun udtaler, at: ”Hvis man er påvirket af hash på et niveau på bagatelgrænsen, er der ikke nogen dokumentation for, at der er en øget risiko for uheld i trafikken.” Vurderingen er foretaget på grundlag af 2.490 blodprøver fra alvorligt tilskadekomne bilister, samt 15.832 blodprøver fra tilfældigt udvalgte bilister i trafikken.

Der har i Folketinget været tale om en nedsættelse i straffen, så folk med meget lave niveauer af thc i blodet ikke mister kørekortet. Mange politikere kan heldigvis godt se det skæve (pun intended) i, at folk, der ikke er til fare for hverken sig selv eller andre i trafikken, skal straffes med nul-tolerancens hårde hånd. I skrivende stund tredjebehandles et lovforslag, som vil indføre en bagatelgrænse og trappemodel for kørsel med thc i blodet. Det virker ærligt talt også uretfærdigt, at man kan blive dømt og straffet for at have røget en joint den forrige weekend, og så køre bil en uge senere, og endnu værre at blive straffet, fordi man anvender et produkt med thc til medicinsk behandling.

 

Hamp i forskellige former

Lad os blot være ærlige og sige, at de fleste mennesker, der benytter cannabis, stadig ryger det, og man kan nok godt tillade sig at generalisere og sige, at langt de fleste mennesker, der benytter marijuana herhjemme, gør det for den euforiserende virkning fra thc. Men som vi indledte med at skrive, er der altså også flere og flere danskere, der efterspørger planten for dens helbredende egenskaber og heldigvis for dem, er røg ikke den eneste mulige form for indtagelse af hamp. Man optager faktisk langt færre af de gode indholdsstoffer gennem rygning i forhold til eksempelvis at lave juice af planten, drikke den som te eller indtage cannabisolie. Hvis man helt vil undgå smagen af weed, skal man få fat i sin cbd- eller thc-olie i kapsel-form.
Desværre er det stadig ikke lovligt at dyrke sin egen hamp i Danmark, da thc som ovenfor nævnt er ulovligt – med undtagelse af få receptpligtige præparater, som er svære at få recept på, da det ofte kræver en lang og sej proces, hvor man prøver al anden tilgængelig (mere konventionel) medicin, og enten er allergisk eller ikke opnår nogen virkning med de traditionelle, kemiske muligheder. I så fald kan man være heldig at få receptpligtig cannabis gennem sin læge, hvis man vel at mærke fejler det ”rigtige”, og hvis ens læge er villig til at udskrive en sådan recept.

Læs meget mere om thc og medicinsk anvendelse af stoffet på de følgende sider. God læselyst!